กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หลักเกณฑ์

  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขยื่นในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่