กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ข่าวรับสมัครงาน

  • ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนกลาง) ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม คลิกที่นี่
  • ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม(ส่วนกลาง) คลิกที่นี่
  • ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนกลาง) คลิกที่นี่