กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานกองทุนส่งสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น และใบประกาศพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับดี ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 5 นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานกองทุนส่งสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น และใบประกาศพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับดี ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เข้าร่วมเป็นเกียรติ