กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฎิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฎิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2562