กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผลการอนุมัติโครงการ

ผลการอนุมัติโครงการ

 

ในประเทศ

  • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2563 (ระบบปกติ ส่วนกลาง) คลิกที่นี่
  • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2562 (ระบบปกติ ส่วนกลาง) คลิกที่นี่
  • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2561 (ระบบปกติ ส่วนกลาง) คลิกที่นี่
  • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2560 (ระบบปกติ ส่วนกลาง) คลิกที่นี่

 

ต่างประเทศ

  • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ปี 2563 คลิกที่นี่
  • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ปี 2562 คลิกที่นี่
  • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ปี 2561 คลิกที่นี่
  • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ปี 2560 คลิกที่นี่