กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ติดต่อกองทุน

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100

  • 02 - 659 - 6370
  • socialfund@dsdw.go.th
  • 02 - 282 - 8455
 
 
ข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลการติดต่อกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งได้รวบรวมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

ระบบขนส่งมวลชน
รถประจำทาง สาย : 2,8,44,53,59,60, ปอ.37, ปอ.79 ,ปอ.174, ปอ.183, ปอ.511, ปอ.556

 
ส่งข้อความถึงเรา